Geleneksel şirketlerin aksine, sevgi şirketlerinde çalışanlar CEO’larla doğrudan iletişim kurma fırsatına sahip. Çünkü CEO ile iletişim içinde bulunmanın çalışanları motive etmesindeki gücü çok önemli. Ayrıca bu şirketlerin liderleri her konuda en iyi bilgiye sahip olamayacaklarının bilirler.  Bu nedenle de her kademeden çalışanların parlak fikirlerine açıklar.

Örneğin bu şirketler bütün karalarında çalışanlarının fikrini almaya çalışırlar, onların şirketin strateji ve büyüme planlarının ortasında olduğunu bilmelerini isterler. Dolayısıyla inovasyon onların zaten yapılarının doğal bir parçasıdır.

Güçlü bir öneri yönetim sistemleri vardır, öneriler ödüllendirilir. Çalışanlar yaptıkları işin gerekli olup olmadığı konusunda daima bir sorgulamaya teşvik edilirler. Çalışanlar da işlerini kaybetme korkuları olmadan şirket kültürüne güvenir ve yaptıkları işin doğruluğu ve gerekliliğini sürekli sorgularlar.